Monthly Archives: Tháng Mười 2023

CÂU CHUYỆN SẢN PHẨM MẬT ONG GỪNG ĐEN GIANG SƠN

Thanh Hóa có 11 huyện miền núi nằm ở phía tây, nơi đây có nhiều xã bán sơn địa với lợi thế về nuôi Ong, trong đó có xã Phúc Thịnh huyện Ngọc Lặc.           Là một xã có diện tích đồi, núi, đất trồng rừng lớn, tận dụng vào tiềm năng thế mạnh này, […]